دانلود اپلیکیشن زوم

دور زدن تحریم زوم

۱. استفاده از وی پی ان

با استفاده از وی پی ان های معمول، شما میتوانید تحریم های زوم را دور بزنید

۲. استفاده از تحریم شکن