معاینه بالینی شامل ارزیابی سر تا پا بدن بیمار میباشد و شامل بررسی علائم حیاتی، مشاهده، لمس، دق و سمع هر قسمت اصلی بدن است و با تاریخچه پزشکی و گاهی اوقات آزمایش‌های اولیه آزمایشگاهی همراه است.

معاینه بالینی یکی از پایه های اصلی حوزه تشخیصی است. یک تاریخچه و معاینه بالینی کامل و با تشخیص افتراقی، پزشکان را به انجام کار مناسب بیمار راهنمایی می کند. احتمال خطاهای تشخیصی، نادیده گرفتن ها و آزمایش های غیر ضروری به دلیل مهارت های ضعیف معاینه بالینی افزایش می یابد.

این معاینه به طور قابل درک بر درک قبلی آناتومی و فیزیولوژی متکی است. یک معاینه فیزیکی که به خوبی انجام شود، مزایای بهبود روابط پزشک و بیمار، بهبود ایمنی بیمار، خطاهای تشخیصی کمتر و هزینه های مالی کمتر را فراهم می کند.

درباره مربی

ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 2 درس‌ها